oferta

OPERAT WODNOPRAWNY

KOMPLEKSOWA USŁUGA WYKONANIA WNIOSKU WRAZ Z OPERATEM WODNOPRAWNYM W PEŁNYM ZAKRESIE WYMAGAŃ USTAWY PRAWO WODNE

PROJEKT BUDOWLANY

KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY HYDROTECHNICZNEJ ORAZ KONSTRUKCYJNEJ

KARTA INFORMACYJNA

OPRACOWANIE KART INFORMACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ RAPORTÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ WYMAGAJĄCYCH UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

DORADZTWO

DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA WODNEGO, PRAWA BUDOWLANEGO, DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWYCH ORAZ POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

EKSPERTYZA I ANALIZA

EKSPERTYZY HYDROLOGICZNE ORAZ ANALIZAY HYDRAULICZNO-HYDROLOGICZNE WRAZ Z MODELOWANIEM PRZEPŁYWÓW DLA PRZEPUSTÓW I OBIEKTÓW MOSTOWYCH

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTYCJI OPERATÓW RYBACKICH NA POTRZEBY KORZYSTANIA RYBACKIEGO ZE ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD STOJĄCYCH I PŁYNĄCYCH

O NAS

Zespół operatujemy oferuje państwu pełen zakres usług w dziedzinie prawa wodnego, hydrologii, hydrotechniki oraz chowu i hodowli ryb do celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia budowlanego i decyzji środowiskowej. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie uwzględniając wymagania klienta w konfrontacji z wymogami prawa, a powiększone doświadczenie wykorzystujemy do najszybszego i najlepszego rozwiązania problemu

NASZ ZESPÓŁ

KAŻDY Z NAS SPECJALIZUJE SIĘ W INNEJ DZIEDZINIE, TAK ABY NAJLEPIEJ DOSTOSOWAĆ DO PAŃSTWA NASZE USŁUGI

Hubert Rams

hydroinżynieria

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunku Inżynierii Środowiska. Autor kilku publikacji naukowych z zakresu ochrony wód powierzchniowych. Stypendysta naukowy dla najlepszych studentów w okresie studiów magisterskich. Autor kilku operatów wodnoprawnych, w tym na utworzenie od podstaw pstrągowego gospodarstwa rybackiego na terenie województwa Śląskiego. Autor kilkunastu KIP’ów do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Albert Rams

ichtiologia

Ichtiolog. Pracownik norweskiego instytutu naukowego – Nofima, były pracownik w: Instytut of Marine Raserach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Mainstream Scotland Cermaq group, oraz Ichtiolog kooperujący z kilkoma gospodarstwami rybackim w Polsce. Doświadczony w chowie i hodowli wielu gatunków ryb, w systemach przepływowych i recyrkulowanych. Projektant obiektów typu RAS

Izabela Rams

ichtiologia

Ichtiolog. Pracownik norweskiego instytutu naukowego – Nofima, były pracownik w: Instytut of Marine Raserach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Mainstream Scotland Cermaq group, oraz Ichtiolog kooperujący z kilkoma gospodarstwami rybackim w Polsce. Doświadczony w chowie i hodowli wielu gatunków ryb, w systemach przepływowych i recyrkulowanych. Projektant obiektów typu RAS

Jakub Chmielewski

ochrona środ.

Autor ponad 100 opracowań w zakresie wonoprawnym i ochrony środowiska. Absolwent inżynierii środowiska i biotechnologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim z licznymi sukcesami naukowymi oraz stypendiami. Zainteresowania głównie w rejonie geologii, hydrogeologii i ochrony wód.

Piotr Wałek

KONSTRUKTOR

Projektant z uprawnieniami bez ograniczeń. Duże doświadczenie w projektowaniu konstrukcji żelbetowych. W swoim portfolio posiada nie tylko projekty stawowe, baseny betonowe, lecz również budownictwo ogólne budynków jednorodzinnych i użyteczności publicznej. Długoletnie doświadczenie umożliwia szybkie określenie i rozwiązanie problemu z zakresu budownictwa i prawa budowlanego. Od kilkunastu lat prowadzi pracownie projektową WAKPRO.

Waldemar Kolasiński

ICHTIOLOGIA

Absolwent rybactwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Duża niezbędna praktyka i doświadczenie zawodowe pozwala na tworzenie operatów rybackich. Autor ponad 20 operatów rybackich, które zostały zaopiniowane przez UWM i następnie złożone w RZGW w celach konkursowych, jak również 14 wniosków do ARiMR z programu „PO ryby 2007-2013” na kwotę około 3 mln zł.

WSPÓŁPRACA

FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE Z OPERATUJEMY

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Nasze siedziby mieszczą się w Katowicach oraz Zawierciu na Śląsku, w Olsztynie na Warmii oraz w Nieszawie

W większości przypadków inwestycyjnych współdziałamy ze zleceniodawcą drogą internetową, w zawiłych przypadkach inwestycyjnych dojeżdżamy do zleceniodawcy na terenie całego kraju.

Potrzebujesz naszej usługi lub pomocy, skontaktuj się z nami, odpowiadamy w przeciągu chwili. Odległości krajowe nie stanowią bariery, a praca zdalna nie zna granic. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

TELEFON

+48 881 712 921
operaty wodnoprawne

+48 504 748 819
Waldemar (operaty rybackie)

E-MAIL

operatujemy@gmail.comADRES

RAMS F.U-E Rzędkowice, ul. Sadowa 10 42-421 Włodowice

FACEBOOK

OPERATUJEMY
WYKONALIŚMY

1
operatów WODNOPRAWNYCH
1
zgłoszeń WODNOPRAWNYCH
1
projektów BUDOWLANYCH
1
Analiz
HYDRAULICZNO - HYDROLOGICZNYCH
1
KART INFORMACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
1
OPERATÓW
RYBACKICH
1
EKSPERTYZ HYDROLOGICZNYCH
1 ...
ODEBRANYCH TELEFONÓW 🙂

REALIZACJE