Polityka prywatności

Używane pojęcia:


Administrator – Hubert Rams, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HYDROinzynieria OPERATUJEMY Hubert Rams z siedzibą we Włodowicach, ul. Żarecka 134, 42-421 Włodowice, e-mail: operatujemy@gmail.com

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.operatujemy.pl

Użytkownik – każda osoba (prywatna lub reprezentująca firmę), która korzysta ze strony

Usługa – działanie zlecone przez Użytkownika, np. prośba o kontakt.

 1. Dane osobowe
  • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Administrator.
  • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • Użytkownik może przekazywać swoje dane Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak:
 • formularz kontaktowy
 • kontakt przez adres e-mail
  • Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu realizacji zleconej Usługi.
  • Administrator gwarantuje poufność danych osobowych przekazanych przez Użytkownika.
  • Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do podjęcia akcji wymaganej przez dany formularz.
  • Administrator zapewnia, że przekazane dane są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  • Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych Użytkownika podmiotom trzecim. Wyjątkiem może być obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  • Administrator deklaruje, że nie przekazuje danych osobowych żadnym dostawcom usług.
  • Użytkownikowi przysługuje:
 • prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
 • prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
  • W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 1. Pliki cookies
  • Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie może uzyskać dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
  • Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
  • Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 1. Inne technologie
  • Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
 • Kod śledzenia Google Analytics
  • Korzystanie ze Strony powoduje zapisanie na serwerze logów. Są to dane, które obejmują m.in. adres IP Użytkownika, informacje o używanej przeglądarce, systemie operacyjnym Użytkownika, datę i czas serwera. Dane zapisane w logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.