Garść abstrakcyjnych liczb i szczypta ciekawostek, to przepis na hydrosferę 🙂

Czym jest cykl hydrologiczny, większość z nas wie, a grafika powyżej na pewno pamięć odświeży.

Jaka jest szacowana objętość wód w hydrosferze?
~1 386 000 000 km3 = 1 386 000 000 000 000 000 m3 lub 1 386 000 000 000 000 000 000 litrów.

Liczba całkiem abstrakcyjna… To może wyobraźnię poprawi Polska pokryta wodą o głębokości
4450 kilometrów. Eee, też nie bardzo..

Nie będziemy się wysilać 🙂

96,54% tej liczby stanowią wody słone, co generuje objętość wody słodkiej na poziomie ~47 955 600, a to już wyłącznie 153 kilometrowa warstwa wody na terenie polski. Wydaje się dużo? To odejmijmy od tego wody z lodowców, które ciężko uznać za wody łatwo dostępne. I co mamy? Polskę pokrytą 76 km wody. Następnie odejmujemy objętość słonych wód podziemnych… 35 km wody na terenie Polski.

W dużym cyklu hydrologicznym co roku udział bierze zaledwie 0,04% owej objętości wody, a co więcej zaledwie 20% tego bierze udział w lądowej fazie obiegu. To znaczy, że 80% obiegu wody odbywa się przez parowanie z powierzchni oceanów i jednoczesny opad na ową powierzchnie wód oceanicznych.

Jeżeli tak nieznacząca ilość wód bierze udział w cyklu hydrologicznym, to co z pozostałą wodą, czeka na swoją kolej? Coś w tym rodzaju:)

Za pojęciem wymiany wody charakteryzuje się czas trwania wymiany całej objętości wody w danej części hydrosfery podczas jednego cyklu hydrologicznego, dlatego też dla różnych stref będzie charakteryzował się innym czasem.

2800 lat – wymiana wody w całej hydrosferze (średnia)
4000 lat – wymiana wód oceanu światowego
5000 lat – wymiana wód podziemnych
8000 lat – wymiana wód w lodowcach
>milion lat-wymiana wód głębinowych
kilka lat – wymiana wód zasilające rzeki
1 na rok – wymiana wód związanych z wilgocią glebową

A co z rzekami?

do 30 razy w roku – wymiana wód w rzekach
7 lat – wymiana wód w jeziorach

Dość już liczb, grafika poniżej przedstawia udział wód słodkich i słonych w odniesieniu do globu ziemskiego.